Xankəndi Geri
Xankəndi haqqında qısa məlumat
Ərazı:
Əhali:
Telefon kodu:
Poçt kodu:
Müdiri:
Ünvan:
Telefon:
E-mail:
Müdiri:
Ünvan:
Telefon:
E-mail:
Müdiri:
Ünvan:
Telefon:
E-mail:
Müdiri:
Ünvan:
Telefon:
E-mail: